Neváhejte udělat to, co je správné, i kdybyste v tom měli zůstat sami.