Stal se ze mě mnohem empatičtější a ohleduplnější člověk nejen k sobě samé a ostatním lidem, ale především taky ke zvířatům, přírodě a celému světu kolem nás. Bez rozdílu.