Připravit matku o dítě, abychom mohli konzumovat jeho potravu je absurdita, kterou jsme se naučili vnímat jako normu, ale nedává žádný smysl…