Nám lidem stále hrozně málo dochází, jak moc přírodu a její zdroje potřebujeme. Ona to bez nás hravě zvládne, oklepe se z nás a pojede dál. My tím vyhubíme sebe.