Začal jsem objevovat nové suroviny, které byly v dřívější době normální a ke kterým se opět vracíme.